آیین نامه ها و فرم های دوره كارشناسي

آيين‌نامه‌ها

آیین‌نامه کارآموزی
دستورالعمل اخذ و ارائه نمره درس كارآموزي

نحوه درخواست تعریف پروژه کارشناسی و اخذ واحد آن در سامانه آموزش

دستورالعمل ثبت نام و ارائه نمره درس پروژه کارشناسی

تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان در دو رشته

سایر آیین نامه ها

فرم‌ها

فرم حذف W

فرم اخذ کارآموزی

فرم ارزیابی کارآموزی

فرم تعریف پروژه کارشناسی

فرم تطبیق دروس دوره کارشناسی مهندسی هوافضا

فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره کارشناسی

سایر فرم ها

 

© 2019, All rights reserved
Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Street, Tehran, Iran.
P.O. Box: 11365-11155 | Phone: +98-21-66164601,2 | Fax: +98-21-66022731