آیین نامه ها و فرم های دوره كارشناسي

آيين‌نامه‌ها

دستورالعمل اخذ و ارائه نمره درس کارآموزی
دستورالعمل دوره كارآموزي و شيوه نگارش گزارش كارآموزي

دستورالعمل ثبت نام و ارائه نمره درس پروژه کارشناسی

تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان در دو رشته

سایر آیین نامه ها

فرم‌ها

فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد

فرم حذف W

فرم اخذ کارآموزی

فرم ارزیابی کارآموزی

فرم ثبت نام پروژه

فرم تعریف پروژه کارشناسی

فرم تطبیق دروس دوره کارشناسی مهندسی هوافضا

فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره کارشناسی

سایر فرم ها

 

© 2018, All rights reserved
Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Street, Tehran, Iran.
P.O. Box: 11365-11155 | Phone: +98-21-66164601,2 | Fax: +98-21-66022731