برنامه های دانشکده

دعوت از سخنران های کلیدی
انتخاب فارغ التحصیلان برتر
انتخاب کارآفرینان برتر
انتخاب خدمتگزاران برتر
انتخاب استاد نمونه
تقدیر از اساتید قدیمی
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، صنعتی وآزمایشگاهی
شناسایی استادان دانش آموخته دانشکده
مسابقه فوتسال دانشکده
شناسایی اساتید، کارمندان و دانشجویان فقثید دانشکده و دعوت از خانواده ایشان
برنامه گلگشت
نمایشگاه عکس دانشکده
تهیه کاتالوگ دانشکده
تهیه کتابچه تاریخچه دانشکده
زیبا سازی دانشکده
سایر موارد

زمان بندی برنامه ها

انتخاب افراد منتخب تا 4 بهمن ماه
تهیه لیست استادان دانش اموخته دانشکده تا 4 بهمن ماه
زیباسازی دانشکده تا انتهای فروردین
انتخاب و دعوت از سخنرانان مراسم تا انتهای خرداد
برنامه ریزی فوتسال و گلگشت تا اواسط تیر
استخراج و ارسال اطلاعات فارغ التحصیلان تا اواسط تیر
برنامه ریزی جزییات مراسم تا اواسط تیر
شناسایی و دعوت از کارآفرینان برتر تا انتهای تیر
تهیه کتابچه تاریخچه دانشکده تا اواسط مرداد
تهیه پوستر نمایشگاه و گالری عکس تا انتهای مرداد
تهیه کاتالوگ دانشکده تا اواسط شهریور